Odtworzenie rowów przydrożnych

Pełna nazwa: Odtworzenie rowów przydrożnych na terenie powiatu wołomińskiego
Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Wołominie
Realizacja: 2017 rok

  Zakres inwestycji:
  - odmulenie i odtworzenie rowów przydrożnych o łącznej długości - 9748,0 m
  - ścinanie i naprawa poboczy o łącznej długości – 9748,0 m
  - koszenie skarp i poboczy o łącznej długości 6200,0 m
  - karczowanie pni, krzaków – 80 szt.


Frezowanie nawierzchni bitumicznej

Pełna nazwa: Frezowanie nawierzchni bitumicznej na średnią głębokość 5 cm wraz z zamiataniem i wywozem destruktu na zadaniu: Całoroczne kompleksowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Zielonej Górze ,, Część nr 3 - ,,Całoroczne kompleksowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez Rejon w Słubicach’’
Zamawiający: Saferoad Grawil Sp. z o.o.
Realizacja: 2017 rok

  Zakres inwestycji:
  - frezowanie nawierzchni bitumicznej na powierzchni 14 776,55 m2 na średnią głębokość 5 cm


Ścinka i uzupełnienie poboczy

Pełna nazwa: Ścinka i uzupełnienie poboczy dróg powiatowych na terenie powiatu poznańskiego w 2017 roku.
Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu
Realizacja: 2017 rok

  Zakres inwestycji:
  - Uzupełnienie i utwardzenie poboczy granitową mieszanką kruszywa łamanego gr. 10 cm na łącznej powierzchni 8200,00 m2


Wykonanie robót drogowych

Pełna nazwa: Wykonanie robót drogowych w ramach zadania pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 704 na odcinku Nowe Grudze – Gzinka – Wrzeczko
Zamawiający:Skańska S.A.
Realizacja: 2017 rok

  Zakres inwestycji:
  - wykopy w gruncie rodzimym – 6284,0 m3
  - zdjęcie darniny gr. 10 cm – na powierzchni 17 000,0 m2
  - nasypy – 4 800,0 m3
  - wykonanie poboczy z destruktu bitumicznego i kruszywa łamanego gr. 10 cm – na łącznej powierzchni 5 658,8 m2
  - umocnienie skarp rowów poprzez humusowanie gr. 15 cm i obsianie trawą – pow. 3238,00 m2
  - wykonanie przepustów pod zjazdem z rur PEHD fi 600 mm – 874 m
  - wykonanie humusowania gr. 15 cm na powierzchni 6227,4 m2


Uzupełnienie poboczy kruszywem

Pełna nazwa: Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 mm w ciągu drogi wojewódzkiej nr 593 Miłakowo – Dobre Miasto – Jeziorany – Lutry – Reszel
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Realizacja: 2014 rok

  Zakres inwestycji:
  - wykonanie poboczy z kruszywa łamanego gr. 10 cm z uprzednim wykonaniem koryta na powierzchni 7 648,0 m2


Sukcesywne wykonanie frezowania

Pełna nazwa: Sukcesywne wykonanie frezowania nawierzchni asfaltobetonowych na terenie miasta Poznania
Zamawiający: Miasto Poznań - Zakład Robót Drogowych w Poznaniu
Realizacja: 2018 rok

  Zakres inwestycji:
  - frezowanie nawierzchni bitumicznych na grubość 4 cm na powierzchni 5125,1 m2
  - frezowanie nawierzchni bitumicznych na grubość 5 cm na powierzchni 12014,2 m2
  - frezowanie nawierzchni bitumicznych na grubość 6 cm na powierzchni 5239,7 m2


Umocnienie poboczy destruktem

Pełna nazwa: Umocnienie poboczy destruktem bitumicznym na terenie działania RDW Parczew
Zamawiający:Rejon Dróg Wojewódzkich w Parczewie
Realizacja: 2018 rok

  Zakres inwestycji:
  - wykonanie poboczy z destruktu bitumicznego gr. 15 cm ( materiał Zamawiającego) wraz z uprzednim wykonaniem koryta pod konstrukcje poboczy na powierzchni 9 330,0 m2


Uzupełnienie poboczy kruszywem

Pełna nazwa:Uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym na terenie gmin: Kostrzyn, Murowana Goślina, Swarzędź.
Zamawiający:Zarząd Dróg powiatowych w Poznaniu
Realizacja: 2018 rok

  Zakres inwestycji:
  - wykonanie poboczy z kruszywa łamanego gr. 10 cm na łącznej powierzchni 5385,0 m2


Roboty drogowe

Pełna nazwa:Roboty drogowe w ramach zadania pn. Modernizacja drogi powiatowej nr 2714E Ruszki – Kompina – Nieborów
Zamawiający: Drogomex Sp. z o. o. z siedzibą w Pruszkowie
Realizacja: 2018 rok

  Zakres inwestycji:
  - roboty ziemne
  - pobocza
  - przepusty


Roboty drogowe

Pełna nazwa: Roboty drogowe w ramach zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2814C Samszyc-Izbica Kujawska
Zamawiający: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A.
Realizacja: 2018 roku

  Zakres inwestycji:
  - roboty ziemne
  - wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni
  - wykonanie przepustów
  - wykonanie rowów
  - wykonanie robót ziemnych