Zakres usług – roboty drogowe

  1. Roboty ziemne w tym wykopy szerokoprzestrzenne i liniowe, makro i mikro niwelacja terenu, nasypy
  2. Wykonanie elementów odwodnienia budowli drogowych takich jak: przepusty, odwodnienie liniowe, drenaże
  3. Wykonanie dolnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogi
  4. Wykonanie poszerzeń konstrukcji drogi
  5. Frezowanie nawierzchni bitumicznych
  6. Ścinka (korytowanie) i uzupełnienie poboczy
  7. Oczyszczenie nawierzchni bitumicznych


ZADZWOŃ DO NAS !

+48 601 075 778
+48 665 941 512